herbeleef 2020 gaat NIET door

door een samenloop van zowel logistieke problemen als te grote financiële risico’s
werd er besloten om ‘Herbeleef de Middeleeuwen 2020’ niet te organiseren.

because of logistic problems as well as to big fiancial risques
we have decided to not organise ‘Herbeleef de Middeleeuwen 2020’

a cause des problèmes logistics en des risques financière tros gros
nous avons decider de ne pas organiser ‘herbeleef de Middeleeuwen 2020’

Zoals de meesten onder jullie wel zullen weten, kan ‘Herbeleef de Middeleeuwen’ niet langer doorgaan in Middelburg.
Op zich was de kasteelsite sowieso al te klein aan het worden voor de vele kampementers die willen deelnemen
maar vanaf 2020 beginnen er werken op het terrein waarbij de oude kasteelmuur zal worden nagebootst met grote metalen bakken.
Ook zal de terp achteraan het terrein terug worden opgehoogd naar een kleine twee meter.
Daardoor wordt de kasteelsite echt wel totaal onbruikbaar om er nog langer een kampement te laten plaats vinden.

Nog voor Herbeleef 2019 plaats vond, ging ik al op zoek naar een mooi alternatief. liefst van al wou ik een terrein dat wat dichter bij mijn huis is.
Uiteindelijk viel mijn keuze op een speelterrein met naastgelegen grasveld dat zich op de rand van de industriezone van Maldegem bevind.
Hier zou het parkeerprobleem alvast makkelijk worden opgelost daar bezoekers probleemloos plaats zouden kunnen vinden op de nabijgelegen bedrijfsterreinen.
Het terrein is gelegen langs een heel rustige straat waar slechts een tiental huizen staan. Ook staat er een klein gebouw waar een kindercrèche huist.

Bij gesprekken met het gemeentebestuur bleek dat zij liever zouden hebben dat het middeleeuwse evenement zou verhuizen naar het park midden in het dorp.
Op zich zeker een mooie locatie maar zowel water als elektriciteitsaansluiting zijn hier niet vanzelfsprekend en het parkeerprobleem zou mee verhuizen.
Het park wordt eigenlijk ook al voor enorm veel activiteiten gebruikt, soms zelfs tot groot ongenoegen van de buren en omwoners van het park.
Ook zou het evenement enorm storend zijn voor de werking van de jeugdbewegingen wiens lokaal midden in het park ligt.
Dit gebouw is eigendom van de gemeente en wordt – tegen de zin ( terecht !) van de jeugdbewegingen – om de haverklap opengesteld voor publieke evenementen.

Bij het laatste gesprek dat ik half november had met de contactpersonen van het gemeentebestuur bleek plots dat het gemeentebestuur is terug gekomen op hun voorstel.
Plots kregen ze schrik van mogelijke reacties van parkbezoekers als deze in hun park noeste vikings en zwaardvechters zouden zien rond lopen (???).
Op zich zagen ze het dus eigenlijk niet langer zitten dat het middeleeuwse evenement in hun geliefde park zou doorgaan.
Ook kwam er in hetzelfde gesprek eindelijk duidelijkheid betreffende de subsidies die al dan niet zouden worden vrijgemaakt voor Herbeleef.
Bij de vorige drie edities konden we rekenen op een mooie subsidie daar we met het evenement zorgden voor toeristische promotie van Middelburg.
Maar samen met de verhuis naar een ander terrein, viel ook deze subsidie nu weg. Hierdoor is het financiële risico nu veel te groot !

Herbeleef 2020 zal dan ook niet doorgaan, maar dit betekent niet dat 2019 de laatste editie van het evenement was.
Voorlopig zal ik me hoofdzakelijk bezig houden met het zoeken naar vrijwilligers om een heus comité of zelfs een vzw op poten te zetten.
De break zal me ook meer tijd geven om de logistieke problemen op te lossen en om de nodige financiële middelen bijeen te garen.
Geen middeleeuws evenement in Maldegem dus in 2020 maar ik hoop jullie terug te zien op toekomstige edities of andere evenementen.

Groet,
Bruno De Naegel
voor Herbeleef